Mall 2010 co-financing with ERAF (LV)

ERAF

EU

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ar šo informējam, ka SIA „SOLVERS” 23.04.2010 iesniedza v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (LIAA) projektu „Starptautiskā izstāde Mall 2010”.

Projekts tiek līdzfinansēts no ERAF.


Darbības programmas 2007.-2013. gadam numurs un nosaukums: 2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”

Prioritātes numurs un nosaukums: 2.3. prioritāte „Uzņēmējdarbības veicināšana”

Pasākuma numurs un nosaukums: 2.3.1. pasākums „Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes”

Aktivitātes numurs un nosaukums: 2.3.1.1. aktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana”

Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 2.3.1.1.1. apakšaktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana - ārējais marketing”

 

Projekta kopsavilkums:

Projekta ietvaros uzņēmums plāno piedalīties 7.starptautiskajā nekustamo īpašumu izstādē Mall 2010 (www.mall-expo.ru), kura norisināsies Maskavā (Krievijā) no 27. līdz 29. aprīlim, 2010.g.

SIA „SOLVERS” saviem klientiem sniedz sekojošus pakalpojumus

  • Transporta kustības datu vākšanu un apkopošanu;
  • Transporta kustības datu apstrādi un analīzi, t.sk. veicot transporta kustības modelēšanu, saistīto satiksmes signālu analīzi, satiksmes ietekmes analīzi, sociālekonomisko ieguvumu – izdevumu analīzi attiecībā uz satiksmes organizēšanu un veicot virkni citu specifisku analīžu un modelēšanu, lai noskaidrotu, kā jaunā nekustamā īpašuma izveide ietekmē objekta tuvā esošo satiksmi.

Izstādes Mall 2010 dalībnieki un apmeklētāji – jo īpaši nekustamo īpašumu attīstītāji ir tiešā SIA „SOLVERS” mērķauditorija, jo attīstot jaunus nekustamo īpašu objektus vai paplašinot esošos objektus, tiem būs nepieciešama analīze veikšana attiecībā uz jaunā objekta (arī paplašināšanas) ietekmi uz satiksmi un SIA „SOLVERS” veic šīs analīzes.

Izstādē piedalīsies 3 SIA „Solvers” darbinieki.

Projekta īstenošanas laiks: 25.04.2010. – 30.04.2010.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 8 961,85 LVL

Pieprasītais finansējuma apmērs: 4 480,92 LVL

Plašāka informācija: www.liaa.gov.lv